Licytacje komornicze nieruchomości w Szczecinie – Komornik Sądowy Dorota Działowskastrona domowa

Komornik Dorota Działowska prowadzi kancelarię przy Sądzie Rejonowym Zachód i Szczecin Prawobrzeże. Biuro działające jako komornik sądowy organizuje licytacje komornicze w Szczecinie w celu egzekucji długów. Skuteczna windykacja długów odbywa się w oparciu o wnioski egzekucyjne złożone przez wierzycieli. Wnioski przyjmowane są od osób prywatnych i przedsiębiorstw posiadających prawomocny wyrok sądu. Odzyskiwanie wierzytelności prowadzone przez szczecińską kancelarię dotyczy długów z tytułu niezapłaconych faktur, zaległości alimentacyjnych, umów cywilnoprawnych, czynszów za lokale spółdzielcze. Licytacje są ogłaszane w obwieszczeniach zamieszczanych na stronie kancelarii wraz z szacunkową wartością przedmiotu, ceną wywoławczą oraz wysokością rękojmi, którą muszą wpłacić wszystkie osoby chcące wziąć udział w licytacji.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska
tel.: +48914877192
Pomorska 66
70-812 Szczecin
zachodniopomorskie
NIP: 9551705416
REGON: 320780071

G+
2017 All rights reserved www.mama-delicious.pl ©